Privacy policy

Ova aplikacija prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika.

Ovaj se dokument može ispisati pomoću naredbe print u postavkama bilo kojeg preglednika.

Kontrolor podataka

EASY LEAD DOO (OIB HR68702421054), sa sjedištem u ROVINJU – ROVIGNO D’ISTRA u TRG ULIKA – PIAZZA DEGLI ULIVI 2

Adresa e-pošte vlasnika: privacy@easy-lead.eu

IMENOVANJE VODITELJA VANJSKE OBRADE PODATAKA temeljem čl. 28 SS. REG. EU 679/2016 (GDPR)

EASY LEAD DOO (OIB HR68702421054), sa sjedištem u ROVINJU – ROVIGNO D’ISTRA u TRG ULIKA – PIAZZA DEGLI ULIVI 2 – privacy@easy-lead.eu,

S OBZIROM NA TO:

EASY LEAD DOO za potrebe svog poslovanja obrađuje podatke svojih zaposlenika, dobavljača, kupaca i konzultanata;
EASY LEAD također stvara, kupuje i prodaje takozvane potencijalne kupce kao sastavni dio svog poslovanja; neki od ovih podataka su vam priopćeni kako biste mogli ispuniti postojeće ugovore s nama ili zakonske obveze;

Ove podatke također morate obrađivati ​​u skladu s REG. EU 679/2016 (GDPR);

SVE OVO DANO

1) Imenujemo vas za vanjske voditelje obrade osobnih podataka koje smo vam dostavili.

2) Takvi se podaci moraju obrađivati ​​u skladu s odredbama gore navedene EU Uredbe 679/2016 (GDPR) i bilo kojeg drugog izvora zakona o tom pitanju.

3) Ovaj prijenos je na snazi ​​za vrijeme trajanja postojećeg odnosa s nama i automatski će prestati nakon prekida odnosa s nama.

4) Podaci koji su vam priopćeni moraju se obrađivati ​​samo i isključivo u svrhe za koje su vam priopćeni i moraju se uništiti nakon prekida odnosa, ne dovodeći u pitanje obvezu čuvanja dokumenata koji se odnose na upravljanje tvrtkom za zakonom nametnuto razdoblje.

5) Kao vanjski voditelji, prilikom obrade podataka morate se pridržavati odredbi čl. 28. GDPR-a.

Konkretno, Upravitelj je dužan, u opsegu svoje nadležnosti, provoditi sigurnosne mjere koje zahtijeva važeće zakonodavstvo u vezi s obradom osobnih podataka, pružajući pomoć Voditelju obrade podataka u osiguravanju poštivanja istih te predlažući odgovarajuće mjere za osigurati da je obrada podataka zakonita i u skladu s važećim zakonima; Voditelj obrade podataka, uzimajući u obzir stanje tehnike i troškove provedbe, kao i prirodu, predmet, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različite vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih osoba, mora također osigurati da su pripremljene i usvojene sigurnosne mjere primjerene kako bi se zajamčila razina sigurnosti primjerena riziku, posebno uništenje, gubitak, modifikacija,

U svakom slučaju Voditelj obrade će identificirati fizičke osobe ovlaštene za obradu podataka te im dati odgovarajuće pisane upute o načinu obrade.

6) U slučaju kršenja zakona pri obradi podataka, dužni ste nas odmah obavijestiti.

7) Ovaj ugovor ne podrazumijeva nikakvo pravo za vas na određenu naknadu i/ili obeštećenje i/ili naknadu koja proizlazi iz istog uz već dogovorene.

Vrste prikupljenih podataka

Među osobnim podacima prikupljenim ovom aplikacijom, samostalno ili putem trećih strana, nalaze se: podaci o korištenju; Alat za praćenje; elektronička pošta; ime; prezime; telefonski broj; fizička adresa; Naziv tvrtke; POŠTANSKI BROJ; Grad; odgovori na pitanja; klik; događaji pritiska tipke; događaji senzora kretanja; pokreti miša; položaj u odnosu na pomicanje; dodirni događaji; Podaci priopćeni tijekom korištenja usluge.

Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih podataka navedene su u namjenskim odjeljcima ove politike privatnosti ili kroz posebne informativne tekstove prikazane prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili, u slučaju podataka o korištenju, automatski prikupljati prilikom korištenja ove aplikacije.
Osim ako nije drugačije navedeno, svi Podaci koje zahtijeva ova Aplikacija su obvezni. Ako ih Korisnik odbije priopćiti, ovoj aplikaciji može biti nemoguće pružiti uslugu. U slučajevima kada ova Aplikacija naznači neke Podatke kao izborne, Korisnici se mogu suzdržati od priopćavanja takvih Podataka, bez posljedica na dostupnost Usluge ili njezin rad.
Korisnicima koji sumnjaju u to koji su podaci obvezni potiče se da kontaktiraju Vlasnika.
Svaka upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane ove Aplikacije ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova Aplikacija, osim ako nije drugačije navedeno, ima svrhu pružanja Usluge koju je zatražio Korisnik, uz daljnje svrhe opisane u ovom dokumentu i u Politici kolačića, ako je dostupna.

Korisnik preuzima odgovornost za osobne podatke trećih strana dobivene, objavljene ili podijeljene putem ove Aplikacije i jamči da on ili ona ima pravo priopćiti ih ili ih širiti, oslobađajući Vlasnika bilo kakve odgovornosti prema trećim stranama.

Način i mjesto obrade prikupljenih podataka

Voditelj obrade podataka donosi odgovarajuće sigurnosne mjere s ciljem sprječavanja neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja osobnih podataka.
Obrada se provodi korištenjem IT i/ili telematičkih alata, s organizacijskim metodama i logikom koja je strogo povezana s navedenim svrhama. Osim Vlasnika, u nekim slučajevima, druge strane uključene u organizaciju ove Aplikacije (administrativni, komercijalni, marketinški, pravni, administratori sustava) ili vanjske strane (kao što su treći pružatelji tehničkih usluga, poštanski kuriri, pružatelji hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je Voditelj obrade također imenovao, ako je potrebno, za Obrađivače podataka. Ažurirani popis Voditelja uvijek se može zatražiti od Voditelja obrade podataka.

Vlasnik obrađuje Osobne podatke koji se odnose na Korisnika ako postoji jedan od sljedećih uvjeta:

 • Korisnik je dao privolu za jednu ili više specifičnih svrha; Napomena: u nekim jurisdikcijama vlasnik može biti ovlašten za obradu osobnih podataka bez pristanka korisnika ili neke druge pravne osnove navedene u nastavku, sve dok se korisnik ne usprotivi (“opt-out”) ovakvom tretmanu. Međutim, to nije primjenjivo ako je obrada osobnih podataka regulirana europskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka;
 • obrada je nužna za izvršenje ugovora s Korisnikom i/ili izvršenje predugovornih mjera;
 • obrada je nužna za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježe Voditelj obrade podataka;
 • obrada je nužna za izvršenje zadaće od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlasti dodijeljenih Voditelju obrade podataka;
 • obrada je nužna za ostvarivanje legitimnog interesa Voditelja obrade podataka ili trećih strana.

Međutim, uvijek je moguće od Voditelja obrade zatražiti pojašnjenje konkretne pravne osnove svake obrade te posebno navesti je li obrada utemeljena na zakonu, predviđena ugovorom ili je potrebna za sklapanje ugovora.

Podaci se obrađuju u poslovnim uredima Vlasnika i na bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze strane uključene u obradu. Za dodatne informacije obratite se Vlasniku.
Osobni podaci Korisnika mogu se prenijeti u državu koja nije ona u kojoj se Korisnik nalazi. Za dobivanje dodatnih informacija o mjestu obrade, Korisnik može pogledati odjeljak koji se odnosi na pojedinosti o obradi Osobnih podataka.

Korisnik ima pravo dobiti informacije o pravnoj osnovi prijenosa podataka izvan Europske unije ili međunarodnoj organizaciji uređenoj međunarodnim javnim pravom ili koju čine dvije ili više država, kao što je na primjer UN, kao i o sigurnosne mjere koje je usvojio Voditelj obrade za zaštitu Podataka.

Korisnik može provjeriti odvija li se jedan od upravo opisanih prijenosa pregledavanjem dijela ovog dokumenta koji se odnosi na detalje o obradi Osobnih podataka ili zatražiti informacije od Voditelja obrade kontaktirajući ga na detalje navedene na početku.

Podaci se obrađuju i pohranjuju onoliko vremena koliko je potrebno prema namjeni za koju su prikupljeni.

Stoga:

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhe vezane uz izvršenje ugovora između Vlasnika i Korisnika će se čuvati do završetka izvršenja ovog ugovora.
 • Osobni podaci prikupljeni u svrhe koje se mogu pripisati legitimnom interesu Vlasnika će se čuvati dok se takav interes ne zadovolji. Korisnik može dobiti dodatne informacije o legitimnom interesu vlasnika u odgovarajućim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika.

Kada se obrada temelji na privoli Korisnika, Vlasnik može zadržati Osobne podatke dulje do opoziva privole. Nadalje, Vlasnik može biti dužan čuvati osobne podatke dulje razdoblje u skladu sa zakonskom obvezom ili nalogom nadležnog tijela.

Na kraju razdoblja čuvanja osobni podaci bit će izbrisani. Stoga se istekom tog roka više ne može ostvariti pravo na pristup, otkazivanje, ispravak i pravo na prenosivost podataka.

Svrha obrade prikupljenih podataka

Podaci korisnika prikupljaju se kako bi se Vlasniku omogućilo pružanje usluge, ispunjavanje zakonskih obveza, odgovaranje na zahtjeve ili radnje ovrhe, zaštita njihovih prava i interesa (ili onih korisnika ili trećih strana), identificiranje bilo kakvih zlonamjernih ili prijevarnih aktivnosti, kao i za sljedeće svrhe: Upravljanje oznakama, Prikaz sadržaja s vanjskih platformi, Remarketing i bihevioralno ciljanje, Oglašavanje, Statistika, Upravljanje kontaktima i slanje poruka, Upravljanje odredišnim stranicama i stranicama s pozivnicama, Kontaktiranje korisnika, SPAM zaštita, Upravljanje korisničkom bazom podataka , Interakcija s live chat platformama i Interakcija s društvenim mrežama i vanjskim platformama.

Za dobivanje detaljnih informacija o svrhama obrade i osobnim podacima koji se obrađuju za svaku svrhu, Korisnik može pogledati odjeljak “Pojedinosti o obradi osobnih podataka”.

Pojedinosti o obradi osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe i korištenjem sljedećih usluga:

 • Kontaktirajte korisnika

  Obrazac za kontakt (ova aplikacija)

  Ispunjavanjem obrasca za kontakt sa svojim podacima, Korisnik pristaje na njihovo korištenje za odgovaranje na zahtjeve za informacijama, ponudama ili bilo koje druge vrste naznačene u zaglavlju obrasca.

  Osobni podaci koji se obrađuju: poštanski broj; Grad; prezime; elektronička pošta; fizička adresa; ime; telefonski broj; Naziv tvrtke.

 • Upravljanje oznakama

  Ova vrsta usluge funkcionalna je za centralizirano upravljanje oznakama ili skriptama koje se koriste u ovoj aplikaciji.
  Korištenje ovih usluga uključuje protok korisničkih podataka kroz njih i, ako je primjenjivo, njihovo zadržavanje.

  Google upravitelj oznaka (Google Ireland Limited)

  Google Tag Manager usluga je upravljanja oznakama koju pruža Google Ireland Limited.

  Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju.

  Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti .

 • SPAM zaštita

  Ova vrsta usluge analizira promet ove aplikacije, koji potencijalno sadrži osobne podatke korisnika, kako bi ga filtrirao od dijelova prometa, poruka i sadržaja prepoznatog kao SPAM.

  Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

  Google reCAPTCHA usluga je zaštite od neželjene pošte koju pruža Google Ireland Limited.
  Korištenje sustava reCAPTCHA podložno je Googleovim pravilima o privatnosti i uvjetima korištenja .

  Obrađeni osobni podaci: klikovi; Podaci o korištenju; događaji pritiska tipke; događaji senzora kretanja; dodirni događaji; pokreti miša; položaj u odnosu na pomicanje; odgovori na pitanja; Alat za praćenje.

  Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti .

 • Remarketing i bihevioralno ciljanje

  Ova vrsta usluge omogućuje ovoj aplikaciji i njezinim partnerima komunikaciju, optimizaciju i posluživanje oglasa na temelju prethodne upotrebe ove aplikacije od strane korisnika.
  Ova je aktivnost olakšana praćenjem podataka o korištenju i upotrebom alata za praćenje za prikupljanje informacija koje se zatim prenose partnerima koji upravljaju aktivnostima remarketinga i bihevioralnog ciljanja.
  Neke usluge nude opciju remarketinga na temelju popisa e-pošte.
  Uz značajke isključivanja koje nude dolje navedene usluge, Korisnik se može isključiti tako da posjeti stranicu za isključivanje Network Advertising Initiative .

  Korisnici također mogu odlučiti ne sudjelovati u određenim značajkama oglašavanja putem odgovarajućih opcija postavljanja uređaja, kao što su opcije postavljanja oglašavanja na mobilnom uređaju ili opće postavke oglašavanja .

  Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)

  Remarketing Google Ads je usluga remarketinga i bihevioralnog ciljanja koju pruža Google Ireland Limited koja povezuje aktivnost ove aplikacije s Google Ads oglašivačkom mrežom i DoubleClick kolačićem.

  Da biste razumjeli Googleovu upotrebu podataka, pregledajte Googleova partnerska pravila .

  Korisnici mogu isključiti korištenje Googleovih alata za praćenje za personalizaciju oglasa posjetom Googleovim postavkama oglasa .

  Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; Alati za praćenje.

  Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti​​Opt Out .

  Remarketing putem Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Remarketing s Google Analyticsom je usluga remarketinga i bihevioralnog ciljanja koju pruža Google Ireland Limited koja povezuje aktivnost praćenja koju provode Google Analytics i njegovi alati za praćenje s Google Ads oglašivačkom mrežom i Doubleclick kolačićem.

  Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; Alati za praćenje.

  Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti​​Opt Out Opt Out .

 • Statistika

  Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju Voditelju obrade podataka praćenje i analizu podataka o prometu te služe za praćenje ponašanja Korisnika.

  Google Ads praćenje konverzija (Google Ireland Limited)

  Google Ads praćenje konverzija statistička je usluga koju pruža Google Ireland Limited koja povezuje podatke s Google Ads oglašivačke mreže s radnjama koje se izvode unutar ove aplikacije.

  Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; Alati za praćenje.

  Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti .

  Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

  Google Analytics statistička je usluga koju pruža Google Ireland Limited (“Google”). Google koristi prikupljene osobne podatke u svrhu praćenja i ispitivanja korištenja ove aplikacije, sastavljanja izvješća i njihovog dijeljenja s drugim uslugama koje je razvio Google.
  Google može koristiti osobne podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa svoje oglašivačke mreže.
  U Google Analyticsu 4, IP adrese se koriste u trenutku prikupljanja, a zatim se brišu prije nego što se podaci zabilježe u bilo kojem podatkovnom centru ili poslužitelju. Da biste saznali više, možete pogledati Googleovu službenu dokumentaciju .

  Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju.

  Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti​​Opt Out .

 • Gledanje sadržaja s vanjskih platformi

  Ova vrsta usluge omogućuje vam pregled sadržaja koji se nalazi na vanjskim platformama izravno sa stranica ove aplikacije i interakciju s njima.
  Ova vrsta usluge i dalje može prikupljati podatke o web prometu koji se odnose na stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je korisnici ne koriste.

  Google Fontovi (Google Ireland Limited)

  Google Fontovi su usluga vizualizacije stilova znakova kojom upravlja Google Ireland Limited koja ovoj aplikaciji omogućuje integraciju takvog sadržaja unutar svojih stranica.

  Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; Alat za praćenje.

  Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti .

Saznajte kako isključiti oglašavanje na temelju interesa

Uz sve značajke isključivanja koje nudi bilo koja od usluga navedenih u ovom dokumentu, korisnici mogu pročitati više o tome kako isključiti oglašavanje na temelju interesa u odgovarajućem odjeljku Pravila o kolačićima.

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u odnosu na podatke koje obrađuje Vlasnik.

Konkretno, u granicama utvrđenim zakonom, Korisnik ima pravo na:

 • opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Korisnik može opozvati prethodno danu privolu za obradu svojih Osobnih podataka.
 • prigovoriti obradi svojih podataka. Korisnik se može usprotiviti obradi svojih podataka kada se to dogodi na pravnoj osnovi koja nije privola. Daljnje pojedinosti o pravu na prigovor navedene su u odjeljku u nastavku.
 • pristupiti svojim podacima Korisnik ima pravo dobiti informacije o podacima koje vlasnik obrađuje, o određenim aspektima obrade te dobiti kopiju podataka koji se obrađuju.
 • provjeriti i zatražiti ispravak. Korisnik može provjeriti točnost svojih Podataka i zatražiti njihovo ažuriranje ili ispravak.
 • dobiti ograničenje liječenja. Korisnik može zatražiti ograničenje obrade svojih podataka. U tom slučaju Vlasnik neće obrađivati ​​podatke u bilo koju drugu svrhu osim njihovog očuvanja.
 • ishoditi poništenje ili uklanjanje vaših osobnih podataka. Korisnik može zatražiti brisanje svojih podataka od strane Vlasnika.
 • primiti svoje podatke ili ih prenijeti drugom vlasniku. Korisnik ima pravo primiti svoje Podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te, gdje je to tehnički izvedivo, ostvariti njihov nesmetani prijenos drugom vlasniku.
 • uložiti žalbu. Korisnik može podnijeti prigovor nadležnom tijelu za nadzor zaštite osobnih podataka ili pokrenuti sudski postupak.

Kada se Osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u izvršavanju javnih ovlasti dodijeljenih Vlasniku ili radi ostvarivanja legitimnog interesa Vlasnika, Korisnici imaju pravo prigovora na obradu iz razloga povezanih s njihovom posebnom situacijom.

Podsjećamo korisnike da, ako se njihovi podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, mogu u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi, besplatno i bez navođenja razloga. Ako se Korisnici usprotive obradi u svrhe izravnog marketinga, Osobni podaci više se neće obrađivati ​​u te svrhe. Kako bi saznali obrađuje li Vlasnik Podatke u svrhe izravnog marketinga, Korisnici se mogu pozvati na odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.

Za ostvarivanje svojih prava, Korisnici mogu uputiti zahtjev na kontakt podatke Vlasnika navedene u ovom dokumentu. Zahtjev se može podnijeti bez naknade, a Vlasnik će odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju u roku od mjesec dana, dajući Korisniku sve podatke propisane zakonom. Voditelj obrade obavijestit će sve ispravke, otkazivanja ili ograničenja obrade svakom od primatelja, ako ih ima, kojima su osobni podaci preneseni, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nerazmjeran napor. Vlasnik priopćava te primatelje Korisniku ako on to zatraži.

Ova aplikacija koristi alate za praćenje. Kako bi saznao više, korisnik može pogledati Politiku kolačića .

Saznajte više o liječenju

Vlasnik može koristiti osobne podatke Korisnika na sudu ili u pripremnim fazama njegovog mogućeg uspostavljanja za obranu od zlouporabe u korištenju ove Aplikacije ili povezanih Usluga od strane Korisnika.
Korisnik izjavljuje da je svjestan da Vlasnik može biti obvezan otkriti Podatke prema nalogu javnih tijela.

Na zahtjev Korisnika, uz informacije sadržane u ovim pravilima o privatnosti, ova Aplikacija može pružiti Korisniku dodatne i kontekstualne informacije u vezi s određenim Uslugama ili prikupljanjem i obradom Osobnih podataka.

Za potrebe rada i održavanja, ova Aplikacija i sve usluge trećih strana koje ona koristi mogu prikupljati sistemske zapisnike, tj. datoteke koje bilježe interakcije i koje također mogu sadržavati osobne podatke, kao što je Korisnikova IP adresa.

Dodatne informacije u vezi s obradom Osobnih podataka mogu se u bilo kojem trenutku zatražiti od Voditelja obrade putem podataka za kontakt.

Ova aplikacija ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Kako bi saznali podržavaju li ih bilo koje korištene usluge trećih strana, korisnik se poziva da pogleda odgovarajuće politike privatnosti.

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku obavještavanjem Korisnika na ovoj stranici i, ako je moguće, na ovoj aplikaciji kao i, ako je tehnički i zakonski izvedivo, slanjem obavijesti Korisnicima putem jednog od kontakt podaci kontakt ima. Stoga molimo da ovu stranicu često provjeravate, pozivajući se na datum zadnje izmjene naveden na dnu.

Ukoliko promjene utječu na obradu čija je pravna osnova privola, Vlasnik će po potrebi ponovno prikupiti privolu Korisnika.

Osobni podaci (ili podaci)

Svaki podatak koji, izravno ili neizravno, također u vezi s bilo kojim drugim podatkom, uključujući osobni identifikacijski broj, čini fizičku osobu identificiranom ili prepoznatljivom predstavlja osobni podatak.

Podaci o korištenju

Ovo su informacije prikupljene automatski putem ove Aplikacije (također pomoću aplikacija trećih strana integriranih u ovu aplikaciju), uključujući: IP adrese ili nazive domena računala koje koristi korisnik koji se povezuje s ovom aplikacijom, adrese u URI notaciji (Uniform Resource Identifier) , vrijeme zahtjeva, način korišten za prosljeđivanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora poslužitelja (uspješan, pogreška, itd.) država podrijetlo, karakteristike preglednika i operativnog sustava koji koristi posjetitelj, različite vremenske konotacije posjeta (na primjer vrijeme provedeno na svakoj stranici) i pojedinosti koje se odnose na itinerer koji se prati unutar Aplikacije,s posebnim osvrtom na redoslijed pregledanih stranica, parametre koji se odnose na operativni sustav i IT okruženje Korisnika.

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju koji se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara sa zainteresiranom stranom.

Zainteresiran

Fizička osoba na koju se Osobni podaci odnose.

Kontrolor podataka (ili upravitelj)

Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava i svako drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade podataka, kako je navedeno u ovoj politici privatnosti.

Voditelj obrade podataka (ili voditelj obrade podataka)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka i usvojene alate, uključujući sigurnosne mjere u vezi s radom i korištenjem ove Aplikacije. Voditelj obrade podataka, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik je ove Aplikacije.

Ova aplikacija

Hardverski ili softverski alat putem kojeg se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Servis

Usluga koju pruža ova Aplikacija kako je definirano u relativnim uvjetima (ako su dostupni) na ovoj stranici/aplikaciji.

Europska unija (ili EU)

Osim ako nije drugačije navedeno, svako pozivanje na Europsku uniju sadržano u ovom dokumentu uključuje sve trenutne države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Kolačić

Kolačići su alati za praćenje koji se sastoje od malih dijelova podataka pohranjenih unutar preglednika Korisnika.

Alat za praćenje

Alat za praćenje znači bilo koju tehnologiju – npr. Kolačići, jedinstveni identifikatori, web svjetionici, ugrađene skripte, e-oznake i otisci prstiju – što omogućuje praćenje Korisnika, na primjer prikupljanjem ili spremanjem informacija na Korisnikov uređaj.


Pravne reference

Ove informacije o privatnosti sastavljene su na temelju više zakonodavnih sustava, uključujući članke. 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679.

Osim ako nije drugačije navedeno, ova pravila o privatnosti odnose se isključivo na ovu aplikaciju.